Do naszej Fundacji jako pacjent może się zapisać każda kobieta (w każdym wieku, również dzieci) zamieszkująca województwo Podkarpackie lub Świętokrzyskie (w przyszłości będziemy poszerzać obszar działań).

Dla naszych pacjentów oprócz świadczeń okołoporodowych, organizujemy:

1. Warsztaty ze specjalistami na różne tematy, m. in.:
profilaktyka przeciwnowotworowa, ergonomia pracy, jak dbać o kręgosłup, masaż, bóle głowy itp.

2. Bezpłatne porady ze specjalistami m.in.: Fizjoterapeuta, Położna, Dietetyk, Logopeda, Ginekolog, Psycholog itp.

3. Usługi Konsultanta Medycznego, który ma za zadanie przejść z naszym pacjentem jako asystent przez cały okres leczenia. W swoich kompetencjach ma m.in.:
– pomoc w wyjaśnieniu dokumentacji medycznej
– pomoc w wypełnianiu dokumentów
– pomoc w znalezieniu odpowiedniego specjalisty
– pomoc w załatwianiu formalności
– itp.

4. Grupy Wsparcia – organizujemy wydarzenia na których kobiety poznają się i wymieniają się doświadczeniami

W przyszłości TYLKO nasi pacjenci będą mieli dostęp do naszych materiałów online (kursy, warsztat, webinary).

Już teraz można się zapoznać z Webinarmi z dziedziny karmienia piersią w zakładce –>Materiały dla Pacjentów<–


Formularz do wypełnienia znajduje się poniżej

Wypełnienie formularza nie oznacza ostatecznego zapisania się w poczet naszych pacjentów.
W celu zakończenia procesu skontaktuje się z Państwem nasz pracownik.

Działamy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020
i umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

– Świętokrzyski Wojewódzki Oddział NFZ nr umowy: 13-POZ01-19-04929-333
– Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ nr umowy: 0903138101202013

Fundacja MEDI3, siedziba w Mielcu przy ul. Leśnej3 NIP: 8172190396 REGON: 381526310 KRS: 0000752061
Podmiot Leczniczy W-18, Zakład Leczniczy – NZOZ MEDI3, REGON: 381526310-00013 Nr księgi rejestrowej: 000000212438

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, kierownik placówki: Artur Gładosz tel. 667224896

Naszą organizację można wyszukać na urzędowej stronie: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search – Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wpis nadał nam Wojewoda Podkarpacki w dniu 2019-09-17

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medi3, z siedzibą przy ul. Leśnej 3/1, 39-300 Mielec NIP: 817-21-90-396

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją usługi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja MEDI3, email: fundacja@medi3.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej
    z zakresu położnictwa, terapii, treningów medycznych, warsztatów, instruktaży oraz w celu kontaktu z pacjentem, przesyłania informacji dotyczącej planowanej terapii, umawiania bądź odwoływania terminów wizyt. Dane dotyczące zdrowia są niezbędne do spełnienia wymagań formalnych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działalności gospodarczej Administratora.
  4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
  5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu możliwości skorzystania z usług położniczych, terapeutycznych, warsztatów oraz jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług, rezerwacji oraz potwierdzenia wizyty. Brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z powyższych świadczeń.
  6. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniam Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, ale nie będą przetwarzane automatycznie.