Misja:

Szerzenie przekonania, że ZDROWIE to coś więcej niż brak choroby, a proces MYŚLENIA jest ważniejszy od gotowych rozwiązań.

Wizja:

Stworzenie organizacji zrzeszającej specjalistów z branży medycznej, dla których ZDROWIE pacjenta i ETYKA działania będą na priorytetem.


Jesteśmy instytucją pośredniczącą pomiędzy Specjalistami a Pacjentami. Dla Pacjentów dostarczamy usługi oraz produkty z branży medyczno-zdrowotnej głównie POŁOŻNICTWO oraz FIZJOTERAPIA.

Dbamy o to, żeby nasze usługi były całościowe. Budujemy nową, tzw. „miękką” konsultację.


Nasi Konsultanci zanim odeślą Państwa do odpowiednio dobranego specjalisty, pomogą Państwu w wyjaśnieniu problemu medycznego jasnym i prostym językiem.


Dzięki współpracy z wieloma specjalistami, którzy działają niezależnie możemy dobrać najlepszego specjalistę dopasowanego do Państwa problemu oraz oczekiwań.

Trochę suchych faktów

Nasza organizacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie 9 października 2018 roku.

Fundacja 1 października 2019 roku założyła Podmiot Leczniczy NZOZ MEDI3. Pierwszy kontrakt z NFZ dostaliśmy w Połańcu (woj. Świętokrzyskie) 1 grudnia 2019 roku.

Stworzenie formalnej organizacji to było zwieńczenie kilkuletnich przygotowań. Zbieraliśmy Zespół, tworzyliśmy grupy networkingowe, organizowaliśmy projekty jako grupa nieformalna

Fundatorem oraz pierwszym Prezesem Zarządu był Artur Gładosz, który chciał stworzyć organizację zrzeszającą specjalistów z branży zdrowotnej, którzy do tej pory działali samodzielnie, a Fundacja miała za zadanie stworzyć przestrzeń do tworzenia projektów Zdrowotnych.

Nasza organizacja jest prowadzona w sposób turkusowy tzn. (…Decyzje w turkusowej organizacji są podejmowane przez osoby znające temat i mające ku temu predyspozycje, często po zasięgnięciu opinii innych, a reszta zespołu ma do nich zaufanie. Opiera się na paradygmacie organizowania pracy zespołowej, która będzie dawała każdemu poczucie sensu, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności…)

Czym się zajmujemy oprócz opieki okołoporodowej

Budujemy Zespoły Medyczne

Pomagamy specjalistom medycznym w zakładaniu własnych praktyk zawodowych – doradzamy biznesowo, marketingowo, prawnie itp.

Organizujemy szkolenia dla specjalistów medycznych oraz warsztaty dla pacjentów

Jesteśmy jednym z inicjatorów Kooperatywy Spożywczej KOOP Mieleckoop.mielec.pl

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu: Artur Gładosz
Wiceprezes Zarządu: Anna Plaskota-Gładosz