Otrzymane darowizny

2020r. – 7500zł przeznaczone na cele promocji i ochrony zdrowia