Poniżej znajduje się haromonogram wydarzeń, które organizujemy, zapisy na wydarzenia pojawią się w szczegółach wydarzenia lub telefonicznie: 881 489 851